دلشکسته

عشق من باش

 


دوستت دارم کمتر از خدا و بیشتر از خودم چون به خدا ایمان دارم و به تو احتیاج!!

وقتي يه بار ازدوست ضربه مي خوري درست مثل اين مي مونه که با ماشين بهت زده و

داغونت کرده ولي وقتي مي بخشيش درست مثل اين مي مونه که بهش فرصت دادي تا دنده عقب

بگيره و دوباره از روت رد بشه تا مطمئن بشه چيزي ازت نمونده .

زندگي دفتري از خاطرهاست ... يک نفر در دل شب ، يک نفر در دل خاک ... يک نفر همدم

خوشبختي هاست ، يک نفر همسفر سختي هاست ، چشم تا باز کنيم عمرمان مي گذرد... ما همه

همسفريم 

عكس تصویر تصاویر پیچك ، بهاربيست Www.bahar22.com

 

 

 عكس تصویر تصاویر پیچك ، بهاربيست Www.bahar22.com

 

 

 artpic-ir-0594.jpg

 

 

 عكس تصویر تصاویر پیچك ، بهاربيست Www.bahar22.com

 

 

عكس تصویر تصاویر پیچك ، بهاربيست Www.bahar22.com
 

  


 

 

 


 

 


 

 

 


 

 


 


 

|پنجشنبه بیست و هشتم مرداد ۱۳۸۹| 17:28|faryad|